Gedenkboek medisch congres

Twintig jaar samenvatten in één boek

De organisatie van een groot congres voor urologen wilde het 20-jarig bestaan vieren. De viering bestond uit een feestelijk congres waar werd teruggeblikt op de voorbije twintig jaar én vooruitgekeken naar de toekomst.

In samenwerking met de opdrachtgever ben ik tot een format voor een gedenkboek gekomen. Ik heb me door twintig jaar archiefmateriaal gewerkt en heb een selectie gemaakt van hoogtepunten uit die periode.

Aan de hand van een ’tijdlijn’ is het archiefmateriaal gepresenteerd in boekvorm. Iedere bezoeker van het congres kreeg een gedrukt exemplaar uitgereikt.

Bij deze opdracht was er sprake van grote tijdsdruk en gaandeweg het project werd de doelstelling van de opdrachtgever diverse malen bijgesteld. Wat begon als een klein project werd uiteindelijk een boek van tientallen pagina’s. Door flexibel te werk te gaan, kon ondanks de tijdsdruk tóch een mooi eindresultaat worden bereikt.