Magazine-in-a-day

Een verslag van een bijeenkomst in de vorm van een magazine

Een viertal hoveniersbedrijven kwam bij elkaar om van elkaars successen en tegenslagen te leren. In vier bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld. Om de opgedane kennis en nieuwe inzichten ook later nog eens terug te kunnen lezen werd er een verslag gemaakt.

Uit ervaring blijkt dat een Word-document met de belangrijkste punten vaak niet tot de verbeelding spreekt. Er is dan ook gekozen voor een nieuwe aanpak. De dag na de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd in een zes pagina’s tellend magazine.

Dat nodigde niet alleen uit tot lezen – waardoor de kennis behouden blijft – maar de deelnemende bedrijven stuurden de magazines ook rond onder het personeel. Zo werden de inzichten ook elders in de organisatie gedeeld.

Ik verzorgde de volledige opmaak van het magazine en fungeerde als eindredacteur.

Deze opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met Letterproof.

┬╗ Meer informatie: http://www.letterproof.nl