Teksten voor website onderzoeksinstituut

De techniek vertalen naar de praktijk

De ontwikkeling van nieuwe materialen voor zonnecellen of de omzetting van afvalstromen naar biomassa zijn complexe onderwerpen. Maar hoewel de theorie complex is, is de toepassing ervan vaak van praktische aard. Een efficiënter zonnepaneel levert bijvoorbeeld meer stroom op. Hoe vertaal je nu deze theorie naar pakkende teksten voor de website?

Dat was de vraag waar een groot onderzoekscentrum voor energie voor stond. Het onderzoek stond nog altijd centraal, maar de focus kwam te liggen op de praktijk: wat hebben bedrijven of instellingen concreet aan ons onderzoek? En hoe kunnen we deze klanten bereiken?

Ik heb in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie gewerkt aan de inhoud van de nieuwe website. Van de teksten in de kleine kaders op de voorpagina van de website tot gedetailleerde teksten op andere pagina’s.

Om tot goede teksten te komen ben ik op diverse afdelingen binnen het bedrijf langs geweest om wetenschappers te interviewen en te horen wat ze doen. Daarnaast heb ik een aantal bijeenkomsten op directieniveau bijgewoond om een duidelijk beeld te krijgen van de organisatie en de wensen van de directie.

» Meer informatie: https://www.ecn.nl/